Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Anunci BOPT de 29/12/2021 d'aprovació definitiva del pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2022. publicar Versió: 1.1 2022-01-07 08:22:44.676
Anunci BOPT de 29/12/2021 d'aprovació definitiva del pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2022. publicar Versió: 1.0 2022-01-07 08:22:44.218