Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001342, de 27 d'abril de 2020, que deixa sense efecte l'acord de la Junta de Govern, de 25 de febrer de 2020, d'aprovació de la convocatòria de subvencions destinades a la realització d'actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines, en l'àmbit exclusiu del seu ús comú general, per a l'exercici 2020. publicar Versió: 1.1 2020-04-28 10:15:07.61
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001342, de 27 d'abril de 2020, que deixa sense efecte l'acord de la Junta de Govern, de 25 de febrer de 2020, d'aprovació de la convocatòria de subvencions destinades a la realització d'actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines, en l'àmbit exclusiu del seu ús comú general, per a l'exercici 2020. publicar Versió: 1.0 2020-04-28 10:15:07.028