Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005833. Aprovar la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions destinades a centres privats d'ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d'Ensenyament, destinats a ajudar alumnes en règim d'escolarització ordinària, no compartida, per a l'assistència a activitats extraescolars i complementàries publicar Versió: 1.2 2022-01-12 12:12:56.184
SACO-Cultura. Decreto n.º 2021-0005833. Aprobar la documentación justificativa y reconocimiento de la obligación de subvenciones a destinadas en centros privados de enseñanza especial de la demarcación de Tarragona, autorizados por el Departamento de Enseñanza, destinados a ayudar alumnas en régimen de escolarización ordinaria, no compartida, para la asistencia a actividades extraescolares y complementarias publicar Versió: 1.1 2022-01-12 10:52:52.406
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005833. Aprovar la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions a destinades a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d’Ensenyament, destinats a ajudar alumnes en règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries publicar Versió: 1.0 2022-01-12 10:52:51.821