Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-Cooperació – Acord 2022-0000089. - Aprovar les planificacions dels exercicis 2022 i 2023 presentades pels ens locals i concedir les subvencions corresponents a l'anualitat 2022. (PAM 2020-2023). publicar Versió: 1.3 2022-02-23 08:48:34.538
SAM-Cooperació – Acord 2022-0000089. - Aprovar les planificacions dels exercicis 2022 i 2023 presentades pels ens locals i concedir les subvencions corresponents a l'anualitat 2022. (PAM 2020-2023). publicar Versió: 1.2 2022-02-23 08:43:34.079
SAM-Cooperació – Acord 2022-0000089. - Aprovar les planificacions dels exercicis 2022 i 2023 presentades pels ens locals i concedir les subvencions corresponents a l'anualitat 2022. (PAM 2020-2023). publicar Versió: 1.1 2022-02-23 08:38:32.744
Acord 2022-0000089 publicar Versió: 1.0 2022-02-23 08:33:30.331