Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004314.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Garcia i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2017, del Programa d'inversions publicar Versió: 1.1 2020-11-25 11:47:06.008
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004314.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Garcia i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2017, del Programa d'inversions publicar Versió: 1.0 2020-11-25 11:47:05.525