Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Anunci BOPT de 30/12/2020 d'aprovació definitiva del pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2021. publicar Versió: 1.1 2021-01-08 12:59:08.505
Anunci BOPT de 30/12/2020 d'aprovació definitiva del pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2021. publicar Versió: 1.0 2021-01-08 12:59:07.91