Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Compte del resultat econòmic-patrimonial a 31/12/2014 publicar Versió: 1.2 2016-06-06 14:57:03.453
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2014 publicar 2016-02-17 10:33:32.85
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2014 publicar 2016-01-25 10:07:26.428