Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Liquidació d'ingressos de l'exercici corrent (resum per capítols) publicar Versió: 1.2 2016-06-06 14:56:58.699
LIQUIDACIÓ INGRESSOS DEL CORRENT RESUM PER CAPÍTOLS 2014 publicar 2016-02-17 10:28:27.915
LIQUIDACIÓ INGRESSOS DEL CORRENT RESUM PER CAPÍTOLS 2014 publicar 2016-01-25 10:57:57.979