Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Romanent de Tresoreria publicar Versió: 1.2 2016-06-06 14:36:55.937
ROMANENT DE TRESORERIA 2014 publicar 2016-02-17 09:17:50.713
ROMANENT DE TRESORERIA 2014 publicar 2016-01-25 11:03:09.653