Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Liquidació d'ingressos de l'exercici corrent (resum per capítols) publicar Versió: 1.0 2016-06-06 14:56:59.85