Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Balanç de situació publicar Versió: 1.1 2016-06-06 15:17:07.339
Balanç de situació a 31/12/2015 publicar Versió: 1.0 2016-06-06 14:57:04.333