Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Compte del resultat econòmic-patrimonial publicar Versió: 1.1 2016-06-06 15:17:06.759
Compte del resultat econòmic-patrimonial a 31/12/2015 publicar Versió: 1.0 2016-06-06 15:17:05.855