Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
estat de liquidació del pressupost resumit per capítols (despeses) publicar Versió: 1.0 2021-07-08 13:49:51.367