Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
liquidació del pressupost de despeses 2020 (aplicació) publicar Versió: 1.1 2021-11-09 09:57:08.711
estat del balanç de situació (annex) publicar Versió: 1.0 2021-07-09 09:51:03.945