Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
estat total de canvis al patrimoni net publicar Versió: 1.2 2021-11-09 09:52:08.056
estat total de canvis al patrimoni net publicar Versió: 1.1 2021-11-09 09:52:07.892
estat del resultat econòmic patrimonial publicar Versió: 1.0 2021-07-09 09:51:04.325