Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
balanç de situació (estàndard) publicar Versió: 1.1 2021-11-09 09:47:06.26
estat de liquidació del pressupost resumit per capítols (despeses) publicar Versió: 1.0 2021-07-09 09:51:04.694