Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Liquidació d'ingressos de l'exercici corrent (resum per capítols) publicar Versió: 1.0 2018-02-06 14:45:44.158