Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Convocatòria provisió definitiva Coordinador/a Àrea Jurídica adjunt/a a Secretaria, pel sistema de concurs de mobilitat interadministrativa entre personal funcionari de carrera de l’Administració Local publicar Versió: 1.6 2020-03-04 12:52:57.549
Convocatòria provisió definitiva Coordinador/a Àrea Jurídica adjunt/a a Secretaria, pel sistema de concurs de mobilitat interadministrativa entre personal funcionari de carrera de l’Administració Local publicar Versió: 1.5 2020-02-14 10:59:03.189
Convocatòria provisió definitiva Coordinador/a Àrea Jurídica adjunt/a a Secretaria, pel sistema de concurs de mobilitat interadministrativa entre personal funcionari de carrera de l’Administració Local publicar Versió: 1.4 2020-02-06 12:36:56.372
Convocatòria provisió definitiva Coordinador/a Àrea Jurídica adjunt/a a Secretaria, pel sistema de concurs de mobilitat interadministrativa entre personal funcionari de carrera de l’Administració Local publicar Versió: 1.3 2020-02-06 12:26:55.357
Convocatòria provisió definitiva Coordinador/a Àrea Jurídica adjunt/a a Secretaria, pel sistema de concurs de mobilitat interadministrativa entre personal funcionari de carrera de l’Administració Local publicar Versió: 1.2 2020-02-06 11:46:54.875
Convocatòria provisió definitiva Coordinador/a Àrea Jurídica adjunt/a a Secretaria, pel sistema de concurs de mobilitat interadministrativa entre personal funcionari de carrera de l’Administració Local publicar Versió: 1.1 2020-02-06 11:36:53.805
Convocatòria provisió definitiva Coordinador/a Àrea Jurídica adjunt/a a Secretaria, pel sistema de concurs de mobilitat interadministrativa entre personal funcionari de carrera de l’Administració Local publicar Versió: 1.0 2019-11-27 09:29:28.77