Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana publicar Versió: 1.5 2022-11-18 14:26:05.943
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana publicar 2016-02-16 18:47:08.697
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana publicar 2015-12-17 14:01:52.73
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana publicar 2015-12-17 11:28:10.312