Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Impost sobre vehicles de tracció mecànica publicar Versió: 1.5 2021-08-20 14:10:17.167
Impost sobre vehicles de tracció mecànica publicar Versió: 1.4 2016-06-06 12:16:42.562
Impost sobre vehicles de tracció mecànica publicar 2016-02-16 18:42:04.077
Impost sobre vehicles de tracció mecànica publicar 2015-12-17 13:56:49.826
Impost sobre vehicles de tracció mecànica publicar 2015-12-17 11:29:21.031