Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Liquidació d'ingressos de l'exercici corrent per capítol publicar 2016-02-17 10:33:35.75
Liquidació d'ingressos de l'exercici corrent per capítol publicar 2015-12-18 07:48:01.955
Liquidació d'ingressos de l'exercici corrent per capítol publicar 2015-12-17 11:29:00.086