Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Liquidació de despeses de l'exercici corrent per capítol publicar 2016-02-17 10:33:36.968
Liquidació de despeses de l'exercici corrent per capítol publicar 2015-12-18 07:48:01.456
Liquidació de despeses de l'exercici corrent per capítol publicar 2015-12-17 11:22:30.939