Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Bases i convocatòria per proveir una plaça de Tècnic/a d’Administració General (escala d’Administració General, Subescala Tècnica, grup de funció A, subgrup de funció A1), adscrita a l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament del Morell publicar Versió: 1.4 2020-09-10 14:33:17.029
Bases i convocatòria per proveir una plaça de Tècnic/a d’Administració General (escala d’Administració General, Subescala Tècnica, grup de funció A, subgrup de funció A1), adscrita a l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament del Morell publicar Versió: 1.3 2020-09-03 08:38:41.401
Bases i convocatòria per proveir una plaça de Tècnic/a d’Administració General (escala d’Administració General, Subescala Tècnica, grup de funció A, subgrup de funció A1), adscrita a l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament del Morell publicar Versió: 1.2 2020-08-18 09:29:26.445
Bases i convocatòria per proveir una plaça de Tècnic/a d’Administració General (escala d’Administració General, Subescala Tècnica, grup de funció A, subgrup de funció A1), adscrita a l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament del Morell publicar Versió: 1.1 2020-07-23 12:35:33.572
Bases i convocatòria per proveir una plaça de Tècnic/a d’Administració General (escala d’Administració General, Subescala Tècnica, grup de funció A, subgrup de funció A1), adscrita a l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament del Morell publicar Versió: 1.0 2020-07-06 09:55:14.669