Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Ordenança fiscal nº3.30 reguladora de la taxa de retirada de vehicles abandonats o irregularment estacionats (GRUA) publicar Versió: 1.0 2021-01-12 18:44:57.76