Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Ordenança fiscal nº3.27 reguladora de la taxa entrades i sortides vehicles en edificis i terrenys, i per les reserves d'aparcament (GUAL) publicar Versió: 1.3 2021-09-27 10:04:19.984
Ordenança fiscal nº3.27 reguladora de la taxa entrades i sortides vehicles en edificis i terrenys, i per les reserves d'aparcament (GUAL) publicar Versió: 1.2 2021-09-27 09:34:19.636
Ordenança fiscal nº3.27 reguladora de la taxa entrades i sortides vehicles en edificis i terrenys, i per les reserves d'aparcament (GUAL) publicar Versió: 1.1 2021-01-12 18:44:58.726
Ordenança fiscal nº3.27 reguladora de la taxa entrades i sortides vehicles en edificis i terrenys, i per les reserves d'aparcament publicar Versió: 1.0 2021-01-12 18:44:58.412