Pagament

IMPORTANT:
Cal omplir tots els camps del formulari de pagament
Aquest tràmit no és vàlid per realitzar el pagament de liquidacions de BASE. En cas de voler fer aquesta gestió, us heu de dirigir a la web de l'ens www.base.cat
Introduïu el vostre document d'identificació (NIF, CIF, NIE o passaport)
Introduïu el vostre nom complet
Introduïu la informació que disposeu per identificar el pagament que voleu realitzar (núm. expedient, núm. convocatòria, ....)
Indiqueu, en euros (€), l'import a pagar
L'import correspon al preu fixat pel concepte
Valor rebut a través de l'enllaç

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i en relació al tractament de les vostres dades, us INFORMEM del següent:

Responsable del tractament:
Diputació de Tarragona
Passeig Sant Antoni 100
43003-Tarragona
T: 977 296600
W: https://seuelectronica.dipta.cat
E: DPD@dipta.cat
Finalitat del tractament: Gestionar el pagament
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament, l'accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l'oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l'adreça electrònica https://seuelectronica.dipta.cat/proteccio-de-dades o bé físicament a qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registres.
Elaboració de perfils Les dades no s'utilitzaran per l'elaboració de perfils
Lloc on ampliar més informació: https://seuelectronica.dipta.cat/proteccio-de-dades

Les dades que s'incorporin en aquesta sol·licitud seran objecte, si és el cas, d'actualització de la informació de la que disposa la Diputació de Tarragona