Pagament

IMPORTANT: Cal omplir tots els camps del formulari de pagament
Introduïu el vostre document d'identificació (NIF, CIF, NIE o passaport)
Introduïu el vostre nom complet
Introduïu la informació que disposeu per identificar el pagament que voleu realitzar (núm. expedient, núm. convocatòria, ....)
Indiqueu, en euros (€), l'import a pagar
L'import correspon al preu fixat pel concepte
Valor rebut a través de l'enllaç

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i en relació al tractament de les vostres dades, us INFORMEM del següent:

Responsable del tractament:
Diputació de Tarragona
Passeig Sant Antoni 100
43003-Tarragona
T: 977 296600
W: https://seuelectronica.dipta.cat
E: DPD@dipta.cat
Finalitat del tractament: Gestionar el pagament
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament, l'accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l'oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l'adreça electrònica https://seuelectronica.dipta.cat/proteccio-de-dades o bé físicament a qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registres.
Elaboració de perfils Les dades no s'utilitzaran per l'elaboració de perfils
Lloc on ampliar més informació: https://seuelectronica.dipta.cat/proteccio-de-dades

Les dades que s'incorporin en aquesta sol·licitud seran objecte, si és el cas, d'actualització de la informació de la que disposa la Diputació de Tarragona