Canviar contrasenya

Des d'aquí pot canviar la seva contrasenya per poder accedir als serveis de la comunitat ALTAnet i/o la Diputació de Tarragona.
Els passos a seguir són els següents:

  • Introduir primerament el seu codi d'usuari. En molts casos, si la seva adreça és pep@diputaciodetarragona.cat, el codi serà pep.
  • Introduir a continuació la seva contrasenya actual.
  • Finalment, només cal introduir dues vegades la nova contrasenya, per tal d'evitar errors, i prémer el botó Actualitzar.
  • Mida màxima: La contrasenya pot tenir una llargada de fins a 30 caràcters, amb un mínim de 10 caràcters.
  • Caràcters admesos: números (0123456789), lletres minúscules i majúscules, sense accents, dièresis, apòstrofs o guions (abcdefghjklmnpqrstuvwxyz ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ), i els caràcters següents: % (tantpercent), & (ampersand), $ (dollar), ! (exclamació), ? (interrogació), # (coinxinet), * (asterisc), _ (guió baix), + (més), : (dos punts), . (punt), = (igual), + (més) i - (menys).